Amacımız

Lider Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü olarak amacımız misyonumuz doğrultusunda vizyonumuza ulaşmak için çalışmalarda bulunmak. Bu çalışmalarımız sırasında gençlerimizin çağımızdaki ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak ve faaliyetlerimizi bu ihtiyaçlar doğrultusunda yönlendirmek ana hedefimiz olacaktır.

Kulübümüz üç ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar; gençlik, spor ve izcilik. Kulübümüz bu üç alanda da faaliyet yapabilecek altyapı ve mevzuata sahiptir.

Gençlik dönemi, bireyin sorumluluk alma ve toplumsallaşma dönemidir. Günümüzde bireyin toplumsallaşmasında aile ve okulun yanı sıra, gençlerin belirli amaçlar doğrultusunda bir araya geldiği dernekler/kulüpler de önemli rol oynamaktadır. Gençlik kulüplerince gerçekleştirilmesi öngörülen gençlik faaliyetleri “gençlerin boş zamanlarını ilgi ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlayan eğitsel, sanatsal, kültürel ve bilimsel çalışmalardır.” (Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği – Madde 4).
Gençlik çalışmasında yol gösterici prensip; kendi etkinliklerini organize etmelerinde, kendi kendilerini ifade etme yolunu bulmalarında gençlere yardımcı olmaktır. Gençlik çalışması; gençler için yetişkinlerce sağlanan (yetişkin-merkezli) hizmetler değil, gençler tarafından planlanan, gençler tarafından uygulanan ve gençler tarafından değerlendirmesi yapılan etkinlikler olmalıdır.
Yine kulübümüzün bir diğer çalışma alanı olan spor çalışmaları ise, genç ve çocuklarımızın bedeni ihtiyaçlarını karşılayacak ve gelişimlerini sağlayacak faaliyetler çerçevesinde sürdürülecektir.
Kulübümüzün çalışma yapacağı bir diğer alan ise izciliktir. Alt yapı çalışmaları tamamlanmış olan Lider İzcilik Kulübümüzde amacımız çocuklarımız için ciddi bir eğitim sistemi olan izcilik ile çocuklarımıza istenilen eğitimleri vermek.

Kısaca kulübümüz, çağımızın ciddi ihtiyaçlarından birini karşılayarak genç ve çocuklarımızın hayatta saygın bireyler olmalarını sağlamak için kuruldu.