İzcilik Nedir?

İzcilik din, dil, ırk, ayırımı gözetmeksizin, herkesin katılabileceği, siyasi olmayan, eğitim amaçlı ve üniformalı bir gençlik hareketidir.
İzcilik, çocuk ve gençleri, ruhsal, zihinsel, bedensel ve ahlaki açıdan geliştirmeyi hedef almış, kendine güvenen, sağlıklı, zeki, cesur, vatansever ve insancıl bireyler yetiştiren programlı bir faaliyettir.
İzcilik, doğayı korumayı ve geliştirmeyi, tüm dünyada barışı ve huzuru sağlamayı kendisine ilke edinmiş sosyal bir etkinliktir.

İzcilik Tarihçesi

Dünyada İzcilik

Lord Baden-Powell Of Gilwell isimli bir İngiliz General bu günkü anlamda izciliğin teşkilatlanmasını sağlamıştır. İlk izci kampı 24 kişi ile 1907 yılında Brownsea adasında Lord BadenPowell Of Gilwell tarafından yapıldı. İlk izcilik olimpiyatı (Jamborce) 1920 yılında İngiltere’de yapıldı. İzcilik hareketi 1907’den itibaren Dünya’da hızla yayılmaya başlamıştır.

Baden Powell

Dünya izcilerince kısaca B.P. olarak tanınan Lord Baden Powell 22 Şubat 1857 yılında İngiltere Londra’da doğmuştur. Bir doğa aşığı olan B.P. 19 yaşında askeri okuldan asteğmen rütbesi ile mezun olarak Hindistan’da görevlendirildi. Çalışkan ve kararlı kişiliği ile çok kısa sürede yüzbaşılığa yükseldi. 1887 yılında Afrika’daki İngiliz birliklerinde görev aldı. Ashantı ve Zulu kabilelerinin ayaklanmalarını kısa sürede bastırarak ününe ün kattı. Yerlilerle yakın ilişkiler kurdu. Hatta yerliler ona ‘Uyumayan Kurt’ anlamına gelen Impeesa adını takmışlardı. B.P. 1889 yılında Mafekıng savaşında Borler’i yenilgiye uğrattı. Uzun ve yorucu savaşlardan sonra, 1901 yılında, asteğmen olarak ayrıldığı ülkesine general olarak geri döndü.
B.P. ülkesindeki gençlerin pek çok sorunları olduğunu ve bu sorunların çözümünde okulda verilen eğitimin yetersiz kaldığını fark edince bir şeyler yapmaya karar verdi. Özellikle Mafeking savaşında haberci olarak kullanılan Güney Afrikalı çocukların doğaya uyumları, sessizlikleri, atak ve cesur olmaları ona ilham verdi ve izcilik çalışmalarına başladı. İlk izci kampını 25 Temmuz 1907 yılında Brownsea adasında yaptı.
Daha Sonra 1908 yılında “Erkek Çocuklar İçin İzcilik” kitabını yazarak izcilik teşkilatının temellerini attı. Kitap ve izcilik faaliyeti tüm Dünya’da ses getirmiş ve çeşitli ülkeler vakit kaybetmeden kendi izcilik teşkilatlarını kurmuşlardır.
Sir Baden Powell son yıllarını Afrika Kenya’da geçirmiş ve 8 Ocak 1941 yılında burada öldüğünde, cenazesini vasiyeti gereğince, 4 izci ve 4 asker taşımış, Asya, Avrupa ve Afrika’dan gelen 50 izci de törende dünya izcilerini temsil etmişlerdir.

Türkiye’de İzcilik

Yurdumuzda izcilik ile ilgili ilk haberler 1908 yıllından itibaren duyulmaya başlamıştır. 1910 yılında SAY ve TETEBBU adlı dergide Ragıp Nurettin EGE, izcilikle ilgili yazılar yayınlanmıştır. Yurdumuzda izciliğin ilk uygulayıcıları Galatasaray Lisesi beden eğitimi öğretmenleri Ahmet ve Abdurrahman ROBENSON kardeşler, Manastır Öğretmen Okulu Müdürü Ethem Nejat Bey ve İttihat Mektebi Müdürü Nafi Atıf KANSU’dur.
İzciliğin ilk gelişi ile teşkilatlanması arasında geçen süre dikkate alındığında ilk çalışmaların Edirne’de askere hazırlık amacı ile başladığı, İstanbul Galatasaray Lisesinde ise Ahmet ve Abdurrahman ROBENSON kardeşlerin keşşaflık eğitimine ağırlık verdiği, daha sonra İstanbul Erkek ve Darüşşafaka Liselerinde sistemli izcilik çalışmalarının yapıldığı görülmektedir.
İzciliğin duraksadığı Balkan Savaşı sonrasında Belçikalı uzman Harold PARFITT 1912 yılında izcilik teşkilatlanmasını sağlamak üzere ülkemize davet edilir. İlk kurulan “Keşşaflık Cemiyeti İzci Ocağı” Harbiye Nezaretine yani şimdiki adı ile Milli Savunma Bakanlığına bağlanır.
Cumhuriyetle birlikte izcilik çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığına, 1969 yılı itibariyle Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlandı. 9 Kasım 1942 yılında ilk resmi talimat yayınlandı.1 Aralık 1950 tarihinde Dünya İzcilik Teşkilatına üyeliğimiz kabul edildi. Türkiye İzciler Birliği 5 Eylül 1955 tarihinde kuruldu ve 1980 yılına kadar etkin çalışmalarda bulundu.1987 yılında Türk kız izcileri Dünya Kız İzci Teşkilatına üye oldu. 1983 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlıklarının birleştirilmesi ile kurulan “Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı” döneminde de izcilik çalışmaları farklı bir boyut kazandı. 1989 yılında her iki bakanlığın ayrılması ile izcilik ‘Milli Eğitim’ ve ‘Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ teşkilatlarında ayrı ayrı yürütülmeye başladı. MEB okul içindeki çalışmalarını yaparken Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde 1991 yılında Türkiye İzcilik Federasyonu kuruldu. Dünya İzcilik Teşkilatları bu gelişmeler üzerine Türkiye’de izcilik yapan tek teşkilat olarak Türkiye İzcilik Federasyonunu tanıdı. 2005 yılından itibaren Türkiye İzcilik Federasyonu çok hızlı bir gelişme gösterdi. Türkiye İzcilik Federasyonu 2006 yılında özerk bir teşkilat haline geldi.

İzci Olmak İçin:

Lider Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü’ne izci olmak için başvuruyorsunuz, liderleriniz size üniforma almanız için ve lisans çıkartmanız için gerekli bilgi ve belgeleri aktarır, yardımcı olurlar.
Lisans çıkartabilmek için sağlık raporu, veli izin kâğıdı, fotoğraf, kimlik bilgileri gibi belgeler alınır. TİF tescil, vize, kulüp talimatı uyarınca lisans işlemleriniz yapılır. İzci Kulübü adına Lisans çıkartmanız sağlanır.

İzcilikte Amacımız:

Çocuklarımızı, Kulübümüz bünyesinde kurulan İzci üniteleri ile kulüp merkezi gibi sıcak ve samimi bir ortamda, haftada bir toplayarak, yetiştirmektir. Amacımız çocuklarımızı ve gençlerimizi; Toplumsal ve ulvi değerlerimizi aktarmak, sağlıklı düşünmeyi öğretmek, Sahih bilgi kaynaklarını öğrenmesini ve istifade etmesini sağlamak, Kişisel gelişimlerine yönelik karakter eğitimi sunmak, bedensel gelişimlerine yönelik spor etkinlikleri yapmak, sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmak, Çeşitli aktiviteler düzenleyip sorumluluk almalarına imkân sağlamak, böylece onlara inisiyatif kullanmayı öğretmek ve onlara sosyal becerilerini geliştirmelerinde yardımcı olmak, İçinde bulunduğu topluluğun, yerel, ulusal ve küresel hedeflerine uygun çalışmalar yapabilecek; samimi, fedakâr ve vefa sahibi bireyler yetiştirmek.

Bir yanıt yazın