OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Değerli üyemiz,
Derneğimizin 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.01.2023 Pazar günü saat: 18.00’de Dernek Merkezinde (Yenişehir Mah. İncirlik Sok.No:21 İzmit/KOCAELİ) aşağıdaki gündemle, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, yeter sayı aranmaksızın, aynı gündem ile 26/02/2023 Pazar günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.
Gereğini bilgilerinize rica eder, ilginize ve katılımınıza şimdiden teşekkür ederim.
Bilal ARSLAN
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  3. Divan Heyetinin Oluşturulması
  4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması
  5. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi
  6. Yeni Spor Yasasına göre İsim ve Tüzük Değişikliğinin Görüşülmesi
  7. Dilek ve Temenniler
  8. Kapanış